Insygnia Gminy Zakrzewo

Herb gminy
Flaga gminy


Symbolika herbu odwołuje się do historii i tradycji terytorium gminy. Rogacina /strzała/ na połowie pierścienia /zwanego też połutoczenicą/ jest godłem rodziny Zakrzewskich, dawnych właścicieli tych miejscowości /od XV wieku/. Pieczętowali się oni herbem Ogończyk - - w polu czerwonym rogacina srebrna na barku połupierścienia /lub połutoczenicy/. Zakrzewo było gniazdem rodowym rodziny Zakrzewskich. Po Zakrzewskich właścicielami tych dóbr była rodzina Sokołowskich, używająca herbu Pomian - w polu złotym głowa żubrza czarna przeszyta mieczem w skos. Do tego godła nawiązano w polu drugim herbu gminy. Ze względów kompozycyjnych a także częstego powtarzania się tradycyjnego Pomiana w wielu herbach gmin, wprowadzono jego wariant barwny znany m. in. z fryzu w Lądzie. W polu trzecim /dolnym/ umieszczono godło Karmelitów Bosych. Zakonników sprowadziła do Zakrzewa rodzina Sokołowskich i wzniosła dla nich klasztor w 1745 roku. W herbie zakonu często występuje barwa brązowa /wzgórze z krzyżem i dwie flankujące go gwiazdy/, która w połączeniu z białą ma odpowiadać barwom stroju zakonnego. Brąz nie jest barwą heraldyczną /pojawia się jedynie jako tzw. barwa naturalna - kory drzew, sierści zwierząt/ zastąpiono go więc czerwienią, tym bardziej, że w heraldyce europejskiej z tą właśnie barwą występuje herb Karmelitów Bosych.

    
dziś jest:

imieniny: